Shahar

Iti Tomar Valentine - 2012

Iti Tomar Valentine

Story 1
Sumit Samadder, Joyjit Banerjee & Samarpita Bose

Tumi

Story 2
Sumit Samadder & Pinky Banerjee

Dujon

Story 3
Aditi Ray, Anindya Bose, Subhajit Das & Arijit Sarkar

Filmi Fight

Story 4
Anindya Bose & Aditi Ray

Ke Jane Kakhon

Story 5
Sumit Samadder & Samarpita Bose

Periye Somoy Sanko

Story 6
Sumit Samadder, Anindya Bose, Drono Acharya, Anirban Das, Arijit Sarkar & Pinky Banerjee

Narod Narod

Story 7
Anindya Bose, Sriraj Lahiri & Samarpita Bose

Nijer Moton


Bengali > Bangla Band > Shahar > Iti Tomar Valentine

Request A Song